آخرین اخبار
آرشیو
اختراع «دستگاه ثبت فشار تماسی» در دانشگاه علوم پزشکی ایران
1403/05/02
اختراع «دستگاه ثبت فشار تماسی» در دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای احسان گروسی عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، موفق به ثبت مقاله‌ای در تشریح محصول فناورانه‌ای شده که جزء اختراعات اخیر ایشان محسوب می‌شود.
کارگاه آشنایی با ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار در دانشکده طب ایرانی برگزار شد.
1403/04/20
کارگاه آشنایی با ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار در دانشکده طب ایرانی برگزار شد.
روز یکشنبه 17 تیرماه 1403 کارگاه آشنایی با ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار در دانشکده طب ایرانی برگزار شد.
دومین جلسه کارگروه انتخاب طرح‌های تحقیقاتی اثرگذار برگزار شد
1403/04/18
دومین جلسه کارگروه انتخاب طرح‌های تحقیقاتی اثرگذار برگزار شد
این نشست با حضور دکتر فلک معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ایران، دکتر مخبر سرپرست مدیریت توسعه و فناوری سلامت و دیگر اعضاء کارگروه از جمله دکتر دلاوری، دکتر رحیمی‌مقدم، دکتر آیت‌اللهی، دکتر حسینی، دکتر زاهدی، دکتر کرمانی، دارابی و دیگر کارشناسان با موضوع بررسی موانع موجود بر سر راه انتشار طرح‌های تحقیقاتی اثرگذار برگزار شد.
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از مرکز رشد دانشگاه
1403/04/12
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از مرکز رشد دانشگاه
دکتر رضا فلک معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ایران، میزبان دکتر عبدالرضا پازوکی در مرکز رشد و فناوری دانشگاه ایران بود. در ضمن این بازدید، رییس دانشگاه یکی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد را افتتاح کرد.
اطلاعیه ها
آرشیو
پژوهشیار
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
سامانه جامع کارگاه ها
Template settings