معرفی پارک علم و فناوری سلامت

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدف تکمیل زیست‌بوم فناوری و نوآوری، تقویت شرکت های دانش بنیان و افزایش ثروت در خرداد ماه سال ۹۵ موافقت اصولی در خصوص تاسیس اولین پارک علم و فناوری را از شورای گسترش وزارت علوم و همچنین در اسفند ماه  ۹۹ از شورای گسترش وزارت بهداشت دریافت کرد.

 
پردیس اصلی این پارک زمینی به مساحت اولیه ۵۰ هکتار واقع در منطقه صفادشت شهرستان ملارد است که با حمایت استانداری تهران، فرمانداری ملارد در اختیار دانشگاه قرار گرفت.


پارک علم و فناوری سلامت برای دستیابی به اهداف مذکور، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه، مراکز رشد، مؤسسه‌های پژوهش و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار برقرار کرده و مدیریت می‌کند و همچنین توسعه شرکت‌های دانشی را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می‌کند.

 

در این مقطع زمانی، با استفاده از امکانات معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه سعی در مدیریت، راهبری و بهره برداری همه جانبه پارک دارد.اعضای این شورا عبارتند از: رئیس پارک، معاونین پارک، نمایندگان شرکت مشاور، مدیریت فناوری دانشگاه، و مدیران مرتبط در حوزه  فناوری دانشگاه

 

مرکز رشد و نوآوری  دانشگاه از سال ۹۶ تاسیس شده است و اکنون در دانشکده ها و بیمارستان های دانشگاه، شش شعبه قمر دارد که در این مجموعه شرکت ها مستقر هستند.

 

زیست بوم فناوری و نوآوری دانشگاه شامل دو شتابدهنده یکی در زمینه سلامت دیجیتال و دیگری در زمینه سلول های بنیادی و طب بازساختی نیز فعال می‌باشد.

 

 

Template settings